μαγειρες2

La Maison De Gourmet

στην Καβάλα

Ολοκληρωμένος Κύκλος Σπουδών Μαγείρων

Διδάσκουν chefs, καθηγητές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης, παραδοσιακή διεθνή ethnic ( gourmet ) κουζίνα σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής διατροφής.

800 ώρες σύνολο

Ιδιαίτερο Ταχύρρυθμο 100 ώρες

*ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 15/9/21 & ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1/10/21

Επαγγελματική

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα πιστοποιητικά είναι προσαρμοσμένα στα επαγγελματικά περιγράμματα που δημοσιοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Στόχος των πιστοποιήσεων είναι η επαγγελματική στήριξη και ανάδειξη της ειδικότητας του Μάγειρα/Ζαχαροπλάστη με ποιοτικούς και αντικειμενικούς όρους

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Γίνε Μάγειρας η Ζαχαροπλάστης

Οι Εγγραφές Ξεκίνησαν

Φόρμα Εγγραφής