La Maison De Gourmet

La Maison De Gourmet

στην Καβάλα

Ζαχαροπλαστική Α’ Επίπεδο

Τουρισμός ( chef ) μαγειρική και ζαχαροπλαστική, ένα σύγχρονο επικερδές επάγγελμα με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Διδάσκουν chefs, καθηγητές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης, παραδοσιακή διεθνή ethnic ( gourmet ) κουζίνα σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής διατροφής.

La Maison De Gourmet

στην Καβάλα

Ζαχαροπλαστική Β’ Επίπεδο

Τουρισμός ( chef ) μαγειρική και ζαχαροπλαστική, ένα σύγχρονο επικερδές επάγγελμα με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Διδάσκουν chefs, καθηγητές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης, παραδοσιακή διεθνή ethnic ( gourmet ) κουζίνα σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής διατροφής.

La Maison De Gourmet

Επαγγελματική

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα πιστοποιητικά είναι προσαρμοσμένα στα επαγγελματικά περιγράμματα που δημοσιοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Στόχος των πιστοποιήσεων είναι η επαγγελματική στήριξη και ανάδειξη της ειδικότητας του Μάγειρα/Ζαχαροπλάστη με ποιοτικούς και αντικειμενικούς όρους

Σχολή Μαγειρικής Γίνε Μάγειρας η Ζαχαροπλάστης

Οι Εγγραφές Ξεκίνησαν

Φόρμα Εγγραφής